Zwroty i reklamacje

Formularz reklamacjiOświadczenie o odstąpieniu

Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie umowy sprzedaży. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej sklep ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko klienta oraz jego adres
e-mail, opis wadliwości produktu, datę zakupu oraz
zdjęcia uszkodzenia produktu.

W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie sklep powiadomi
o konieczności jej uzupełnienia.

Reklamacje można składać mailowo lub pisemnie na adres korespondencyjny sklepu.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 14 dni.

W toku prowadzonego postępowania reklamacyjnego, sklep wskazuje czy koniecznym jest zwrócenie towaru. Zwrot produktu w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu, przy czym sposób dostawy produktu powinien zostać ustalony ze sklepem w formie pisemnej lub mailowo.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych po dniu wydania produktu sklep nie ponosi odpowiedzialności.

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

ESSKA Group Ewa Sobianowska-Szapajko
ul. Jana Pawła II 13
44-100 Gliwice

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych. W przypadku produktów wykonanych na zamówienie odstąpienie od umowy po obustronnym zaakceptowaniu wzoru przez obie strony i otrzymaniu przez sprzedawcę wpłaty nie jest możliwe.

 

Formularz reklamacji:

 

 

 

Miejscowość, data

Do:

ESSKA Group

Ewa Sobianowska-Szapajko

ul. Jana Pawła II 13

44-100 Gliwice

 

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 

 

 

……………………..

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

ESSKA Group

Ewa Sobianowska-Szapajko

ul. Jana Pawła II 13

44-100 Gliwice

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

 

 

Data odbioru(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Zwroty i reklamacje

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl